Đầu tháng may mắn giao máy cho khách yêu ở Q.9

Hình ảnh bàn giao máy khách ở quận 9