Bên em vẫn giao hàng đều đều nha khách yêu !

Cả hai tuần nay bận quá bận giao đến những máy photocopy lớn cho khách hàng em quá bận nên chưa đăng kịp đây ạ ^.^

Hình ảnh giao máy cho khách ở Bình Thạnh, Quận 9, Quận 3 ạ