Nay về Tp Vũng Tàu tắm biển !

Hình ảnh giao máy tại Tp Vũng tàu.

Cảm ơn khách yêu đã luôn ủng hộ công ty em trong suốt hành trình 5 năm qua nhé ạ.