Giao 2 máy cho Trường Cao đẳng Gò vấp ạ

HÌNH ẢNH BÀN GIAO MÁY CHO KHÁCH HÀNG Ở GÒ VẤP