Thứ 6 may mắn đưa 2 em Toshiba 857 về với chủ mới

HÌNH ẢNH BÀN GIAO 2 MÁY CHO TRƯỜNG HỌC